18 April 2011

innuendo

jarak antara diri dengan kejayaan?

seribu keringat

jarak antara diri dengan kegagalan?

sejuta keluhan

ilmu yang boleh diperolehi?

seluas mata memandang

boring?

siapa yang mencipta perkataan ini?

No comments:

Post a Comment